A čo je vlastne tá priemyselná automatizácia?


Priemyselná automatizácia je použitie kontrolných systémov, ako sú počítače alebo roboty a informačných technológií pre nakladanie s rôznymi procesmi a strojov v priemysle nahradiť ľudskú bytosť. Jedná sa o druhý krok za mechanizáciou v rámci industrializácie. Priemyselná automatizácia si upevňuje miesto stále viac aj v iných priemyselných odvetviach pre jej obrovské výhody, ako je zvýšenie produktivity, kvality a bezpečnosti pri nízkych nákladoch.